Om Janne

Landskaber og arkitektur er tilbagevendende motiver i Janne Klerks fotografier, der har været udstillet på flere af landets førende museer og fået plads i adskillige bogværker. Oprindelig fyldte menneskeskildringer også en del, fx i hendes første separatudstilling Albanien, som blev vist på Nationalmuseet, 1995. Men eftervirkningerne af en øjensygdom betød, at Klerk måtte begynde at fotografere på en ny måde og benytte et kameraformat, der krævede en mere langsommelig arbejdsproces end den dokumentariske reportageform tillader. De poetiske, sort-hvide billedserier Bjerget ved Golfo di Salerno og Altid strømmer floden er nogle af hendes tidlige eksempler på landskabs- og arkitekturfotografi.

 Gennem årene har Janne Klerks fotografier fundet vej ind i en lang række bøger – både egne udgivelser og bogværker lavet i samarbejde med forfattere, hvor hun ved hjælp af kameraet illustrerer en specifik tematik eller et bestemt materiale. Samtidig fungerer billederne som selvstændige serier i udstillingssammenhæng. Forfatteren og kunsthistorikeren Hans Edvard Nørregaard-Nielsen har Klerk samarbejdet med omkring flere bøger, bl.a. Nørre Vosborg – En vestjydsk herregård, Gyldendal, 2008. I et interview sammenligner han Klerk og guldaldermaleren Christen Købke: “... de ser med en fuldstændig renhed. De skal ikke have blandet dårlige nerver eller synspunkter og egne meninger ind i det. De har et fuldstændig klart blik, der handler om solnedgangen eller om en ko på græs eller noget andet som det væsentlige. Dermed får billedet en bestemt tindrende glans indefra, fordi det er så beslægtet med alt levende og alt åndende.”

Mens nogle fotografer udelukkende arbejder på egen hånd, skabes Klerks fotografier ofte i dialog med en tekst og dens forfatter. Alligevel forbliver billederne Klerkske. Både når de optræder som illustrationer i bøger, og som værker på udstillingsvægge. Måske fordi ‘objekterne’ synes at få lov at tale for sig selv – uanset emnet. Klerk fotograferer med et nøgternt, undersøgende blik på verden, der registrerer det store i det små. Præcise udsnit og øjeblikke indfanges efter lang tids tålmodig iagttagelse.